Rozważania na VI Niedzielę Zwykłą - 11.02.2018

 

 

  TRZEBA ZA PRZYKŁADEM CHRYSTUSA WYTRWALE ZNOSIĆ NIEDOLE TEGO ŻYCIA

     

   Synu mój, zstąpiłem z nieba dla twego zbawienia. Wziąłem na siebie twoje niedole, by swoim przykładem nauczyć cię cierpliwości i cichego znoszenia bólów tego życia. Bowiem od godziny narodzenia aż do śmierci nie byłem ani chwili bez cierpienia. Jeśli chodzi o rzeczy tego świata, żyłem w skrajnym niedostatku. Często słuchałem skarg przeciw Mnie kierowanych. Znosiłem z łagodnością oskarżenia i zniewagi. Za swoje dobrodziejstwa zbierałem na ziemi jedynie niewdzięczność, za swoje cuda jedynie bluźnierstwa, za swą naukę potępienie - to słowa Jezusa.
   Panie, skoro w czasie Twego życia na ziemi okazałeś tyle cierpliwości, spełniając przez to doskonale wolę Twego Ojca, słuszne jest, bym ja, nędzny grzesznik, według Twej woli znosił cierpliwie moją niedolę, i dla zbawienia swej duszy dźwigał ciężar tego niszczejącego życia, tak długo, jak Ty zechcesz. Bowiem, choć to obecne życie pełne jest cierpień, jednak dzięki Twej łasce staje się obfitym źródłem zasług. A przykład Twój i Twoich świętych czyni nasze życie znośniejszym i bardzo cennym, nawet dla słabych. O wiele więcej też znajdujemy w nim pociech obecnie, niż za dawnego prawa, gdy bramy nieba były jeszcze zamknięte. Bowiem wówczas droga do niego wydawała się bardziej mroczna i tak niewielu poszukiwało królestwa Bożego. Nawet sprawiedliwi, których czekało zbawienie, nie mogli wejść do niebieskiego królestwa, dopóki się nie wypełniły Twoje cierpienia i święty okup Twojej śmierci.
   O, jakże winienem Ci dziękować, że zechciałeś pokazać mnie i wszystkim wiernym prostą i pewną drogę, która prowadzi do Twego wiecznego królestwa! Bo nasze życie jest dla nas drogą, którą przez świętą cierpliwość zdążamy ku Tobie, naszej koronie. Gdybyś nas nie poprzedził i nie pouczył kto pomyślałby, by pójść w Twoje ślady? Jak wielu zostałoby w tyle, i to daleko, gdyby nie mieli przed oczyma Twoich świętych przykładów! Niestety! Po tylu cudach i napomnieniach wciąż jeszcze jesteśmy oziębli... a Cóż by to było, gdyby po Twoich śladach nie prowadziły nas tak liczne światła!?

 

  

  Życie człowieka na ziemi pełne jest bólu, nędzy i cierpień - któż o tym nie wie? W widoczny sposób podlegamy karze, i nie możemy jej uniknąć, skoro sprawiedliwość, która nam ją wymierza, jest wszechmocna. W tej sytuacji roztropność ludzka dojrzała tylko dwa możliwe wyjścia: albo opierać się na naturze i zaprzeczać temu, że doznaje się kaźni, albo szukać ulgi w rozkoszach. Szukała szczęścia w pysze i w przyjemnościach zmysłowych, aż wreszcie zawiedziona w swoich nadziejach, zakryła głowę, mówiąc: Nie ma lekarstwa na cierpienie. Tak wyglądał świat, gdy nagle podniósł się głos: Szczęśliwi, którzy płaczą (Mt 5,5)! Ludy słuchają i wpadają w zdumienie. Budzi się w nich coś nowego, rozumieją, kosztują radości ukrytej w łzach, i oto od stóp krzyża, do którego przybity jest Mąż Boleści (Iz 53,3), spływa na rodzaj ludzki niewyczerpana rzeka nieznanych wcześniej pociech. Smutek zniknął z życia od chwili, gdy, skąpany w krwawym pocie i pogrążony w agonii Jezus wykrzyknął: Smutna jest moja dusza aż do śmierci (Mk 14,34). Odtąd zawsze jest za mało cierpień dla skruchy, która ich szuka, dla miłości, która ich pożąda i znajduje w nich upodobanie. Na czym polega ten cud? O, Synu Boga żywego, to Twoje światło oświeciło ziemię, a Twoja łaska ją dotknęła! Człowiek, który opuścił swoją drogę, na nowo ją odnalazł w Tobie, który jesteś drogą, prawdą i życiem (J 14,6). Człowiek pojął, że jedynym dobrem, jakie mu pozostaje po grzechu, jest ekspiacja, i zawołał, patrząc na krzyż: Albo cierpieć, albo umrzeć!
  Święta ofiaro, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata (J 1,29), pozwól mi cierpieć z Tobą i umrzeć, łącząc moje ostatnie cierpienia z tymi, które na nowo otwarły dla nas niebo, niegdyś przez grzech zamknięte!

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates