Rozważania na XXV Niedzielę Zwykłą  - 23.09.2018

 

    Fragment książki George A. Maloney'a SJ - "Podróż w świat  kontemplacji" - wydanej przez    Wydawnictwo WAM - Kraków  2007    

     

 

 ROZPROSZENIA

 

 

  Rozproszenie jest to to wszystko, co na poziomie ciała, duszy lub ducha zakłóca Twój kontakt i łączność z Bogiem. Rozproszenia, dobrowolne lub nie, mogą powstrzymać cię od skupienia na wierze, nadziei i miłości do Boga. Oddziałują na Twoją uwagę skierowaną ku Bogu i tym samym udaremniają osiągnięcie głównego celu modlitwy: wzniesienia umysłu i serca ku Bogu w pełnym miłości oddaniu i uwielbieniu.

  Większość rozproszeń autorzy przewodników duchowych uważają za mimowolne. Wynikają one z Twojej koncentracji na pełnej wiary modlitwie do Boga. Rozproszenia możesz zaobserwować, przyglądając się większości swoich czynności umysłowych, nawet nie związanych z formalna czynnością modlitwy. W Twoim umyśle z bardzo duża szybkością przebiegają fale mózgowe, gdy angażujesz swoją wyobraźnię i procesy rozumienia w celu nawiązania kontaktu z Bogiem. Odchodząc od modlitwy dyskursywnej, tym bardziej powinieneś liczyć się z tym, że Twój umysł będzie poddawał się rozproszeniom.

  Stan głębszej modlitwy w wierze sprzyja rozproszeniom, w szczególności czerpiącego z psychicznego materiału nagromadzonego przez lata w Twojej podświadomości. Byłbyś naiwny, gdybyś znając prawa natury, nie pogodził się z tym, że pojawią się u Ciebie rozmaite myśli, jałowe rozważania, marzenia na jawie, a nawet doznania seksualne, które zdolne będą oderwać cię od modlitwy, silnie angażując całe Twoje ciało.

  Rozproszenia mogą również pochodzić z zewnątrz. Na Twoje ciało i umysł mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne, wywołując rozpraszające myśli, które utrudniają skupienie się na Bogu w modlitwie. Dźwięki, które słyszysz wokół siebie w czasie modlitwy, w kościele czy w swoim pokoju, często mogą Ci przeszkadzać i odwodzić Cię od oddawania chwały Bogu.

  Mimowolne rozproszenia same w sobie nie są nigdy w stanie odwieść Cię od skupienia się na Bogu. Nie mogą one wpłynąć na Twoją wolę oddanie się Mu w miłości. Tajemnica polega na tym, by nie zwalczać takich rozproszeń przez zwracanie ku nim swojego umysłu, bo potęguje to tylko rozproszenie, odwodząc cię jeszcze bardziej od modlitwy.

  Natomiast dobrowolne rozproszenia w modlitwie, to znaczy coś, na czym dobrowolnie i w sposób zamierzony skupiasz uwagę, wydają się być przeciwieństwem modlitwy – bo albo chcemy się modlić, albo nie. Jeżeli chcemy kierować uwagę na coś innego, to w oczywisty sposób nie chcemy kierować jej na Boga. Modlitwa kończy się, gdy szczerze nie pragniemy już dłużej komunikować się z Bogiem w pełnym miłości oddawaniu Mu chwały.

 

ŚRODKI ZARADCZE

 

  1. Jednym ze sposobów. Które mogą położyć kres mimowolnym rozproszeniom w modlitwie, jest bezpośrednie przygotowanie się do niej. Staraj się zachować podczas modlitwy postawę pełną czci, panując nad zmysłami zewnętrznymi, przybierając rozluźnioną. Ale odpowiednia do modlitwy pozycję.

  2. Przyjmij oczyszczającą intencję swojej modlitwy. Pragniesz, mimo wszelkich rozproszeń, oddawać chwałę Bogu i być „obecnym” w pełnym miłości oddaniu się Jego majestatowi.

  3. Gdy mimowolne rozproszenia pozornie oddalają cię od skupienia się na Bogu, delikatnie, lecz stanowczo powracaj w sferę wiary, koncentrując się na obecności Boga. Często możesz delikatnie skierować rozproszenie ku Bogu, prosząc Go w pokorze i ufności, by przyszedł ci z pomocą.

  4. Często wzywanie z dziecięcą miłością imienia Jezus albo jakiegoś prostego imienia Bożego wystarczy, by postawić cię na powrót w obecności Biga.

  5. Wiele Twoich rozproszeń będzie miało podświadome źródło w zaangażowaniu w codzienne zajęcia albo w jakimś nękającym cię zmartwieniu. Jeżeli tego rodzaju myśli i zmartwienia niepokoją Cię w czasie modlitwy, często dobrze jest zmienić rodzaj modlitwy na taki, który pełniej angażuje zmysły i władze umysłowe. Często warto powoli przeczytać jakąś modlitwę lub fragment z pisma św. albo nawet przedstawić Bogu samo zmartwienie w akcie modlitewnego oddania się.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates