KURS dla Przewodniczących Wspólnot i Odpowiedzialnych za formację
 
 
 
  Zapraszamy wszystkich Przewodniczących wspólnot i Odpowiedzialnych za formację na kurs
 
pod hasłem "Wychowanie do służby we wspólnocie".

 

Kurs odbędzie się w Czernej w dniach od 24 maja (piątek) do 26 (niedziela).

 

Miejsce zakwaterowania - Dom Pielgrzyma.

 

Cena wynosi 170 zł.

 

Osoby uczestniczące w kursie prosimy zgłaszać do Sekretariatu do dnia 27 kwietnia.

 

Dokładny program zajęć na kursie zostanie podany w późniejszym terminie.  

 

O. Delegat Krzysztof Górski

 

Rada Prowincjalna

 

 

 

TERMINARZ 2019 

 

12 stycznia 2019 – Oświęcim, Spotkanie opłatkowe

24-26 maja 2019 – Czerna, Kurs dla przewodniczących i odpowiedzialnych za formację

22 czerwca 2019 – Siwcówka, Ogólnopolska pielgrzymka

06 - 08 września 2019 – Wadowice, MURAWA

25 - 27 października 2019 – Wadowice, Studium Biblijne

  

 

KARMELITAŃSKI DZIEŃ SKUPIENIA

KATOWICE–WEŁNOWIEC

ROK 2019

  

Styczeń 06.01.2019 Spotkanie opłatkowe. 

Luty 03.02.2019 

1. Przy potoku Kerit (1 Krl 17, 1-7) 

2. Służebnica Boża matka Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska) , 1885 – 1946, 

Świadek miłości Boga i człowieka.

 

Marzec 03.03.2019  

1. W domu wdowy z Sarepty (1 Krl 17, 8-16) 

2. Służebnica Boża matka Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska) , 1885 – 1946, 

Świadek miłości Boga i człowieka (cd).

 

Maj 05.05.2019 

1. Wskrzeszenie młodzieńca (1 Krl 17, 17-24)

2. Błogosławiona Maria Kandyda od Eucharystii (Maria Barba) 1884 – 1949 

Żyć powołaniem do Eucharystii. 

 

Czerwiec 02.06.2019 

1. Wyzwanie na górze Karmel (1 Krl 18, 20-40) 

2. Błogosławiony Franciszek od Jezusa, Maryi i Józefa -

- (Franciszek Palau y Quer) , 1811 – 1872; Umiłowanie tajemnicy Kościoła,

 

Wrzesień 01.09.2019  

1. Tajemnica obłoku (1 Krl 18, 41-46) 

2. Błogosławiona Anna od św. Bartłomieja (Anna García) , 1549 – 1626 

Wierna uczennica św. Teresy z Avila

 

Październik 13.10.2019 

1. Śmiertelna udręka (1 Krl 19, 1-10) 

2. Służebnica Boża matka Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka) 1603 – 1652 

Cierpienie drogą do świętości. 

 

Listopad 10.11.2019  

1. Doświadczenie Boga (1 Krl 19, 11-18) 

2. Święta Maria Maravillas od Jezusa (Maravillas Pidal) , 1891 – 1974 

Prymat modlitwy i umartwienia.

 

Grudzień 01.12.2019 

1. Powołanie Elizeusza i odejście Eliasza (1 Krl 19, 19-21; 2 Krl 2, 1-18) 

2. Święta Teresa Małgorzata od Najśw. Serca Jezusa (Anna Maria Redi) , 1747 – 1770 

Ukryta w Sercu Jezusa

  

PROGRAM DNIA SKUPIENIA

10.00 Konferencje 
10.30 Jutrznia
11.00 Rozważanie na temat 
11.30 Sprawy organizacyjne
11.45 Przerwa. Przygotowanie liturgii
12.15 Msza Święta
13.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu; Modlitwa wewnętrzna, Nieszpory
14.00 Wspólna agape. Dzielenie się
14.45 Zakończenie


MIEJSCE SPOTKAŃ

Krypta i kościół
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych
ul. Korfantego 121, 40-156 Katowice-Wełnowiec
Dojazd: tramwajem nr 16 z rynku, nr 13 spod Dworca,
nr 14 spod Teatru Wyspiańskiego.  

 

Rekolekcje o modlitwie


  W celu pogłębienia modlitwy wewnętrznej stworzyliśmy w minionym roku czteroletni cykl rekolekcji formacyjnych. Odbywają się one w domu rekolekcyjnym sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej oraz w Wadowicach.

 W karmelitańskim sercu Bóg więcej uczyni, gdy będziemy ufnie trwali "przed Tym, o Którym wiemy, że nas miłuje", niż poprzez mnożenie form i metod. Jest to niezwykle ważna sprawa. Jeśli modlitwa wewnętrzna jest charyzmatem specyficznie karmelitańskim, to, gdy jej zabraknie, czy można jeszcze mówić o duchowości karmelitańskiej, o życiu w Karmelu? Dlatego tak bardzo zależy nam na przeżyciu przez wszystkich rekolekcji o modlitwie.

W roku 2019 odbędą się:

 

01.05 - 05.05.2019 - Zaproszenie do modlitwy. I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD - Wadowice 

01.05 - 05.06.2019 - Pogłębienie przyjaźni. II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD - Wadowice 

15.05 - 19.05.2019 -  "Zaproszenie do modlitwy. Rekolekcje formacyjne"  - I etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską. o. Paweł Baraniecki - Czerna

28.06 - 2.07.2019 -  "Wtajemniczenie w głębię modlitwy". Rekolekcje formacyjne - III etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską. o.  Łukasz Piskulak - Czerna

28.08 - 01.09.2019 - "Wtajemniczenie w głębię modlitwy". III etap Szkoły Modlitwy Karme-litańskiej. Prowadzi o. Rafał Prusko OCD - Wadowice

28.08  -  01.09.2019 - Drogi kontemplacji. IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej.  Prowadzi o. Bartłomiej Kucharski OCD - Wadowice 

11.09 - 15.09.2019 - Zaproszenie do modlitwy. I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej. Prowadzi o. Dušan Hricko OCD  -Wadowice 

11.09 - 15.09.2019 - Pogłębienie przyjaźni. II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej. Prowadzi o.  Paweł Urbańczyk OCD - Wadowice

  

Kalendarium rekolekcyjne

 

KWIECIEŃ 2019 

 

05.04 - 07.04.2019 - "Jak żyć u końca czasu? Z Maryją w przyszłość. Totus tuus - pełni łaski Ducha Świętego i pomocy Karmelu". Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Włodzimierz Tochmański - Czerna

05 - 07.04.2019 - Sprowadzając deszcz. Weekend z prorokiem Eliaszem. Prowadzi p. Debora Sianożęcka, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego - Wadowice

12.04 - 14.04.2019 - Sekret i chluba św. Pawła: "umiłował mię i wydał siebie samego za mnie" (Ga 2,20). Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Rafał Prusko - Czerna

12 - 14.04.2019 - Weekend pustelniczy - Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego - Wadowice

26.04 - 28.04.2019 - "Doświadczenie miłosierdzia w życiu i pismach św. Edyty Stein". Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Bartłomiej Kucharski - Czerna

26.04 - 28.04.2019 - Mój miły jest mój, a ja jestem jego…  Studnia Pieśni nad Pieśniami. Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat). s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko - Czerna

30.04 - 5. 05.2019 - O gniewie i przebaczeniu. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Albert Wach - Czerna

 

MAJ  2019   

01.05 - 05.05.2019 - Zaproszenie do modlitwy. I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD - Wadowice

01.05 - 05.06.2019 - Pogłębienie przyjaźni. II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej Prowadzi o. Jakub PrzybylskiOCD - Wadowice 

10.05 - 12.05.2019 - "Małżeństwo - droga do szczęścia". Dni skupienia dla małżeństw. o. Stanisław Miernik - Czerna

15.05 - 19.05.2019 -  "Zaproszenie do modlitwy. Rekolekcje formacyjne"  - I etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską. o. Paweł Baraniecki - Czerna

24.05 - 26.05.2019 - „[Jezusa] ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3,25). Wyzwolenie z grzechu i uświęcenie człowieka według Listu św. Pawła do Rzymian. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Andrzej Ruszała - Czerna

31.05 - 2.06.2019 - "Ojcze nasz... Pan Jezus uczy nas modlitwy". Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o.  Roman Hernoga - Czerna

31.05 - 02.06.2019 - Warsztaty uzdrowienia wewnętrznego cz. I. Prowadzi p. Krystyna Sobczyk - Wadowice

31.05 - 02.06.2019 - Weekend pustelniczy - Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego -  Wadowice

 

CZERWIEC 2019 

07.06 - 09.06.2019 - „Duch tchnięty w człowieka, Duch w Słowo tchnięty ”. Słowo Boże jest konstytutywne dla ludzkiego istnienia, dzięki niemu istniejemy. Czyni z nas istnienie natchnione, przez Słowo. Weekendowe dni skupienia Prowadzi o. Marian Zawada  OCD - Wadowice

07.06 - 09.06.2019 - "Obudzić miłość". Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat). o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka - Czerna

14.06 - 16.06.2019 - "Pieśń nad Pieśniami pieśnią o więzi miłości Boga ze mną". Dni skupienia otwarte dla wszystkich. dr Danuta Piekarz, o. Paweł Figura SDB - Czerna

22.06 - 27.06.2019 - "Razem z bohaterami Starego Testamentu". Rekolekcje  dla wścibskich i ciekawskich historii biblijnych. o. Romuald Gościewski - Czerna

25.06 -  28.06.2019 - Słudzy Bożego miłosierdzia. Rekolekcje kapłańskie.Prowadzi o. Stanisław Fudala OCD - Wadowice

28.06 - 2.07.2019 -  "Wtajemniczenie w głębię modlitwy". Rekolekcje formacyjne - III etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską. o.  Łukasz Piskulak - Czerna

  

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates