Rozważania na II Niedzielę Wielkiego Postu - 25.02.2018

 

  Fragment książki Sióstr Karmelitanek Bosych z Zakopanego - "Piękno Karmelu" - wydanej przez Wydawnictwo Karmelitów  Bosych - 2013  

   

NASZE RADOŚCI

 

 

  Powszechne jest przekonanie, że życie w Karmelu jest bardzo monotonne. Trudno temu zaprzeczyć. Jest w nim mało zmian. Z pewnością jest dużo uboższe we wszystko, co dostarcza wrażeń. Jednak ośmielę się stwierdzić, że ludzie żyjący w świecie, którzy są dosłownie zalewani powodzią bodźców zewnętrznych mających pobudzać wrażenia, stają się na nie niewrażliwi. My natomiast przy niewielkiej ilości bodźców mamy pod tym względem psychikę podobną do psychiki dzieci. Bodźce zewnętrzne, oddziaływując na nią, wywołują mocne wrażenia. Dlatego to, co komuś patrzącemu z zewnątrz wydaje się monotonią, dla nas jest atrakcyjne. W naszym odczuciu każdy dzień przynosi wystarczającą ilość zdarzeń. Czasem nawet wolałybyśmy, żeby było ich mniej... zewnętrzna monotonia sprzyja wewnętrznej koncentracji na Bogu. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała; "Jakże jestem szczęśliwa, że jestem na zawsze więźniem Karmelu. Nie mam ochoty pojechać do Lourdes, aby mieć ekstazy. Wolę monotonię ofiary!" (TDL 106).

  Oto słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Redemptionis donum "Niechże wraz z miłością, pogłębia się w każdym i w każdej z was radość, że należycie wyłącznie do Boga, że jesteście szczególnym dziedzictwem Trójcy Przenajświętszej, Ojca - Syna - Ducha Świętego" (RD 8). Podstawowym źródłem radości karmelitanki bosej jest świadomość przynależenia wyłącznie do Boga. Jeżeli ta myśl nie zawsze wywołuje uczuciową radość, zawsze jednak utrzymuje na dnie duszy głęboki pokój. Bo i modlitwa nie zawsze jest radością. Czasem jest ciężką praca, czasem walką lub udręczeniem, kiedy przeżywa się nieobecność Boga... podczas gdy On jest blisko...

  Przeżywamy jednak także radości i wrażenia o charakterze zewnętrznym i wspólnotowym. Każde święto kościelne wraz z całą swą treścią wewnętrzną, ale i zewnętrzną oprawą, jest radosnym wydarzeniem. Mamy również swoje "rodzinna liturgię" karmelitańską, związaną z niektórymi świętami, a przynoszącą wiele ludzkiej radości. Są to nasze własne zwyczaje pełne piękna i prostoty, niektóre z nich pochodzą jeszcze od "Świętej Naszej Matki Teresy".

  Nasza święta Założycielka doceniała rolę radości i rozrywki w życiu swoich córek. Pewnego razu poleciła jednaj z sióstr przepisanie wesołego wierszyka, który miał być przeczytany na rekreacji. Siostra, która otrzymała to polecenie, zdziwiła się w duchu, że tak niepoważne zajęcie zleciła jej Matka Fundatorka. odgadując jej myśli, Święta powiedziała: "Pisz, córko, pisz, takie rzeczy potrzebne są, aby przeżyć to życie".

  Sama Święta umiała się radować. Podczas rekreacji śpiewała, grała na bębenku, ułożyła wiele wierszy. Niektóre z nich powstały z okazji uroczystości zakonnych takich, jak obłóczyny czy śluby, inne ułożyła ku czci swoich ulubionych świętych lub na święta Pańskie, na przykład na Boże Narodzenie czy na Objawienie... Oto jeden z tych wierszy, może najpiękniejszy, który brzmi niemal jak bojowy hejnał:

 

Nie trwóż się, nie drżyj

Wśród życia dróg -

Tu wszystko mija,

Trwa tylko Bóg!

Cierpliwość przetrwa

Dni ziemskich znój.

Kto Boga posiadł

Ma szczęścia zdrój:

Bóg sam wystarcza!

 

  Do wielu z tych wierszy skomponowano melodie, zatem często je śpiewamy. Jedna z nich nosi w zbiorze wierszy św. Teresy tytuł: Do niebios ojczyzny. Oto jej fragment: 

 

Dążmy wytrwale, dążmy w weselu

Ku niebu, córki Karmelu!

 

Pośród ubóstwa drogi

Musimy iść bez trwogi

Tam - kędy doszło wielu

Na szczyty, córki Karmelu!

 

Te plony bierzmy w dusze,

których nie zniszczą susze,

których świat nie zabierze

bo wyrosły w ofierze... .

 

  O św. Janie od Krzyża opowiadają, że w noc Bożego Narodzenia, nie mogąc pomieścić w sercu wielkiej radości i miłości, jakimi napełniała go tajemnica Wcielenia, chwycił w ramiona figurkę Dzieciątka Jezus i tańczył z nią, śpiewając zaimprowizowaną pieśń.

  Codziennymi chwilami wytchnienia i rozrywki są dla nas rekreacje. W ciągu dnia jedna jest po obiedzie, a druga po kolacji; każda trwa godzinę. Gdy przez cały dzień zachowuje się milczenie, ograniczając się w słowach do tego, co konieczne, odczuwa się potrzebę odprężenia, chęć podzielenia z drugim swoimi myślami, wrażeniami, posłuchania, co inne siostry mają do powiedzenia... Jak już wspominałam, w dni powszednie na rekreacjach pracujemy. W niedziele i święta jest czas na słuchanie muzyki, na śpiewanie piosenek przy akompaniamencie różnych instrumentów, na grę w piłkę w ogrodzie lub saneczkowanie w zimie. Podczas rekreacji niekiedy czytamy listy z innych Karmeli - polskich lub zagranicznych, utrzymując w ten sposób kontakt z wielką Rodziną karmelitańskiego świata. 

  W różnych klasztorach karmelitańskich są odmienne zwyczaje obchodzenia świąt, nowenn czy tzw. wielkich rekreacji. Wszystko to wnosi wiele prostej radości w życie wspólnoty, pomaga łatwiej znosić ciężar codziennych obowiązków, przyczynia się do zacieśnienia więzów rodzinnych, a także niejednokrotnie pozwala przeżywać głębiej tajemnice Chrystusa.

  Miejscem, które stwarza warunki do koniecznego odprężenia i rozrywki, jest nasz klauzurowy ogród. W niedziele i święta staje się on miejscem spacerów i samotnej modlitwy lub wspólnej rekreacji zgromadzenia. W dni powszednie w ogrodzie pracujemy. Sadzimy, siejemy, podlewamy... W lecie podziwiamy piękno kwiatów i cud wzrostu wspaniałej rośliny z maleńkiego ziarnka, zwinne ruchy wiewiórki przeskakującej z drzewa na drzewo, tak jakby nic nie ważyła, obserwujemy ciężki lot sowy i cierpliwość dzięcioła uderzającego niezmordowanie w pień brzozy.

  Ten bezpośredni kontakt z przyrodą ma dobroczynny wpływ zarówno na duszę, jak i na ciało. Ciału daje odpoczynek, umożliwia ruch na świeżym powietrzu, w duszy wzbudza nowy zapał do życia modlitwy i daje pobudkę do chwalenia Boga.

  "Świat jest tajemniczym, przecudownym słowem Boga" - powiedział kiedyś Ojciec Święty Paweł VI.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates