Rozważania na XXII Niedzielę Zwykłą - 02.09.2018

 

  Fragment książki Sióstr Karmelitanek Bosych z Zakopanego - "Piękno Karmelu" - wydanej przez Wydawnictwo Karmelitów  Bosych - 2013  

   

NABOŻEŃSTWO DO św. JÓZEFA

 

  Miłość dzieci Karmelu nie oddziela Matki Bożej od św. Józefa, z którym była tak bardzo złączona za życia jako opiekunem, Towarzyszem życia i dziewiczym Małżonkiem.

  Nabożeństwo do św. Patriarchy odnowiła i rozpowszechniła w Kościele św. Teresa od Jezusa. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Józefa był w Avili i był to zarazem pierwszy kościół Reformy terezjańskiej. Święta reformatorka poświęciła piękne karty w swoich dziełach, zwłaszcza w Księdze życia, temu, którego nazywa „swoim Ojcem”. Doznawszy za Jego przyczyną łaski uzdrowienia z ciężkiej choroby, wybrała go następnie za swego szczególnego opiekuna. Właśnie jemu powierzała swoje życie modlitwy. 

  „Nie pamiętam – pisze – bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jakąkolwiek rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego... Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim. Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak był mu poddany na ziemi, jako opiekunowi i swemu domniemanemu ojcu,który miał prawo Mu rozkazywać, tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go poprosi. […] Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z wieloletniego doświadczenia, jak wielkie dobra jest on mocen wyjednać nam u Boga” (Ż 6,7). 

  Następnie dodaje gorącą zachętę: „Proszę tylko dla miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia przekona się, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić. Szczególnie dusze oddane modlitwie wewnętrznej powinny go ustawicznie wzywać z ufnością i miłością” (Ż 6,8).

  Córki św. Teresy pielęgnują gorliwie to nabożeństwo. W kronikach każdego klasztoru karmelitańskiego bez wyjątku – od najdawniejszych aż po nasze czasy – można wyczytać opisy wprost nadzwyczajnych dowodów opieli św. Józefa. Siostry z dziecięcym zaufaniem proszą go o wszystko, czego potrzebują, zarówno o rzeczy duchowe, jak i materialne, piszą do niego listy, a św. Patriarcha, zapewne uśmiechając się z dobrocią, idzie załatwiać ich sprawy u samego Pana Jezusa, u którego ma względy największe ze wszystkich, po Matce Najświętszej.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates