Biuletyn "Żyć Karmelem w świecie"

Żyć  Karmelem  w  Świecie

Nr 2 (86) - czerwiec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spis treści:

Od redakcji........................................................................ 1

Dokumenty

List NO Generała................................................................... 2

Duchowość

Piotr Krupa OCD, Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu...................... 6

Biblia

dr Danuta Piekarz, Duch Święty – Świadek i Obrońca................. 10

Formacja

Krzysztof Górski OCD, Trud relacji............................................ 14

Iwona Zachara OCDS, Kryteria służące rozpoznawaniu

Powołania do wspólnoty Świeckiego Zakonu

Karmelitów Bosych............................................................... 22

Karmel w świecie

Międzyuczelniany Kongres...................................................... 26

Zatwierdzenie cudów............................................................ 26

Spotkanie młodzieży Karmelu Terezjańskiego............................. 27

Karmelita bosy biskupem........................................................ 28

Historyczna procesja z figurą Matki Bożej z Góry Karmle............... 28

Karmel w Polsce

Spotkanie przewodniczących wspólnot

Prowincji Warszawskiej.......................................................... 29

Spotkanie formatorów wspólnot

Prowincji Warszawskiej........................................................... 30

Kurs dla przewodniczących i Rad Wspólnot

Krakowskiej Prowincji.............................................................. 31

Studium Biblijne..................................................................... 32

Uroczyste obchody jubileuszu Chrztu Polski................................. 33

Z życia wspólnot

Przyrzeczenia i nowi członkowie................................................. 36

Wybory.................................................................................. 38

Rekolekcje.............................................................................. 41

Inne wydarzenia....................................................................... 41

Nasi zmarli.............................................................................. 49

Świętość zwyczajnego dnia.....................................................54

Proszę o modlitwę...................................................................56

Polecamy nowości................................................................... 57

Kalendarium rekolekcyjne........................................................ 62

Kalendarium liturgiczne............................................................ 64

Zapowiedzi wydarzeń............................................................... 65

Adresy i telefony..................................................................... 66

Ponadto:

Poezja.............................................................................47, 53, 55

Cytaty........................................................................................ 61

Humor............................................................................ 25, 35, 66

Ciekawostki................................................................................ 65

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates