"Człowiek pewien, który był Ojczyzną Boga,

     Skazał Go na wygnanie.

     Bóg, pochyliwszy smutnie głowę,

     Odszedł bez słowa.

     Ale zawsze tęsknił za powrotem

     Do człowieka, który był Jego Ojczyzną"

                                                                                     (R. Brandstaetter)

 

 

Bramą, którą się wchodzi do tej twierdzy jest modlitwa i rozważanie 

św. Teresa od Jezusa

 
Witamy!

  Wszyscy ludzie są wezwani do uczestnictwa przez miłość w jedynej świętości Boga: "Bądźcie i Wy doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec niebieski (Mt 5, 48).

Naśladowanie Chrystusa jest drogą do osiągnięcia doskonałości, otwartą dla każdego chrześcijanina przez chrzest. Poprzez chrzest uczestniczy on w potrójnej misji Jezusa: królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Pierwsza jest zaangażowaniem w przemienianie świata zgodnie z zamysłem Bożym. Druga jest ofiarowaniem siebie i całego stworzenia Ojcu wraz z Chrystusem pod natchnieniem Ducha Świętego. Jako prorok głosi plan Boży dla ludzkości i ujawnia wszystko,co mu sie sprzeciwia.
(Ze wstępu do Konstytucji OCDS)

 Kiedyś myślano, iż kwestia stawania się świętym dotyczy jedynie księży, zakonników i sióstr. Dzisiaj wszyscy dobrzy chrześcijanie wiedzą, że mają obowiązek dążenia do świętości, że muszą być świętymi. Każdy świecki w swojej życiowej sytuacji jest tam umiejscowiony z zadaniem własnego uświęcenia i świętości Kościoła.

 Świeccy karmelici, w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zgodnie z inspiracjami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza pragną pogłębiać swoje chrześcijańskie powołanie do świętości wypływające z sakramentu chrztu. Obecnie na całym świecie jest ok. 40 000 świeckich karmelitów.

 Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z materiałami na naszych stronach. 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates